THÔNG BÁO: IQUIZ SẼ MIỄN PHÍ TOÀN BỘ 100% HỌC, TẠO VÀ LÀM ĐỀ THI, FLASH CARD TỪ NAY TỚI 30/6/2021

Thi sát hạch lý thuyết lái xe online - Đề 3

Image Exam
2020-01-17 07:30:17
ADMIN
Tên đề thi: Thi sát hạch lý thuyết lái xe online - Đề 3
Tác giả: ADMIN
Số lượng câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 00:20:00
Số điểm tối thiểu để vượt qua đề thi: 27
Tổng số điểm của đề thi: 30
Số lượt thi: 4
Lệ phí thi: Miễn phí

Chú ý: Bạn phải tiến hành để làm đề thi này.

Bảng xếp hạng
User avatar
Zico Tran 2
27
2020-01-17 08:07:43


Bình luận
Thêm bình luận của bạn
Nội dung

0 Bình luận

Xem thêm bình luận trước đó