Chào mừng bạn đến với IQUIZ i-quiz.vn Bằng việc sử dụng Hệ thống của Chúng tôi, bạn đang đồng ý tuân thủ các Quy định bảo mật dưới đây. Do đó, bạn vui lòng đọc kĩ nội dung của Quy định bảo mật và đảm bảo rằng bạn đồng ý với tất cả các nội dung trước khi sử dụng bất kì Sản phẩm và Dịch vụ nào của Chúng tôi. Lưu ý rằng Chúng tôi có thể cập nhật và thay đổi các nội dung của Quy định bảo mật mà không cần thông báo trước. CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI Chúng tôi, cam kết tôn trọng thông tin cá nhân của Người sử dụng. Quy định bảo mật này thể hiện chính sách bảo vệ thông tin cá nhân mà Chúng tôi đang áp dụng đối với Người sử dụng của trang website: https://i-quiz.vn/ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN - Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ Người sử dụng khi Người sử dụng điền vào biểu mẫu trên Website bao gồm: email, số điện thoại, địa chỉ làm việc, thông tin ảnh đại diện. Các thông tin liên quan tới thanh toán điện từ, thẻ ngân hàng, chúng tôi không lưu trữ trên hệ thống của mình mà sẽ được cổng thanh toán điện tử Ngân lượng quản lý và lưu trữ. IQUIZ chỉ lưu lại lịch sử giao dịch, phiên giao dịch, mã số giao dịch do Ngân lượng trả về. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN Chúng tôi thu thập thông tin từ Người sử dụng để: - Vận hành và cải thiện chất lượng dịch vụ của Chúng tôi. - Cá nhân hóa trải nghiệm của Người sử dụng: chúng tôi phân tích và đưa ra những dự đoán về nhu cầu của Người sử dụng và phân vùng để Người sử dụng được ưu tiên tiếp cận những vùng thông tin phù hợp nhất với nhu cầu đó. - Giới thiệu tới Người sử dụng các thông tin mà Chúng tôi cho rằng sẽ hữu ích, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ, chương trình ưu đãi và các gợi ý về tính năng. CHIA SẺ THÔNG TIN Thông tin cá nhân của Người sử dụng sẽ không bị chia sẻ với các công ty hoặc tổ chức khác với bất cứ mục đích, lý do gì khi chưa được sự đồng ý của Người sử dụng. Tuy nhiên, Chúng tôi có thể cung cấp các thông tin cho cơ quan chức năng khi được yêu cầu hoặc khi thông tin đó được xác định có ảnh hưởng, tác động tiêu cực cho Chúng tôi trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật. Khi Người sử dụng là giáo viên tạo một đề thi, thì đề thi đó là miễn phí. Trong trường hợp giáo viên đó để ở chế độ công khai, thì đề thi đó sẽ được hiển thị trên IQUIZ. Người dùng có thể tìm thấy đề thi do bạn đã tạo. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN Mọi thông tin được Chúng tôi lưu trữ cho tới khi Người sử dụng yêu cầu xóa thông tin cá nhân của chính mình hoặc Chúng tôi cho rằng việc lưu trữ thông tin đó là không cần thiết. THAY ĐỔI VÀ XÓA BỎ THÔNG TIN Người sử dụng có thể thay đổi hoặc xóa một phần hay toàn bộ thông tin mà mình đã nhập tại giao diện quản lý tài khoản cá nhân. Chúng tôi có thể hỗ trợ xóa bỏ thông tin nếu Người sử dụng yêu cầu, tuy nhiên Người sử dụng cần phải chứng minh mình có quyền hợp pháp đối với các thông tin đó. MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP Mỗi tài khoản đều có một mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống của. Nếu tài khoản của Người sử dụng đang sử dụng mật khẩu mặc định do hệ thống tự động thiết lập, Người sử dụng nên thay đổi mật khẩu này sớm nhất có thể. Mật khẩu của Người sử dụng luôn được mã hoá, Chúng tôi không có quyền biết mật khẩu đó. Nếu Người sử dụng quên mật khẩu, Chúng tôi có thể hỗ trợ bằng cách: khóa tài khoản hoặc gửi cho Người sử dụng mã truy cập mới tới địa chỉ email do Người sử dụng đã cung cấp. Người sử dụng có trách nhiệm bảo quản mật khẩu của mình và không nên chia sẻ nó cho bất kì ai. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kì thiệt hại nào xảy ra do Người sử dụng để lộ mật khẩu cho bên thứ ba. Trong trường hợp Người sử dụng để lộ mật khẩu và dẫn đến gây thiệt hại cho Chúng tôi hoặc bất kì bên thứ ba nào, Người sử dụng sẽ có trách nhiệm phối hợp với Chúng tôi và các bên liên quan để khắc phục và bồi thường thiệt hại. BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM Chúng tôi đều tuân thủ các yêu cầu của COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin từ bất cứ ai dưới 13 tuổi. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT TRỰC TUYẾN

Chính sách bảo mật trực tuyến này chỉ áp dụng cho các thông tin thu thập được thông qua trang web và ứng dụng của Chúng tôi.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Công ty TNHH CTSOFT Vietnam
227 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline: 0972.942.030