THÔNG BÁO: IQUIZ SẼ MIỄN PHÍ TOÀN BỘ 100% HỌC, TẠO VÀ LÀM ĐỀ THI, FLASH CARD TỪ NAY TỚI 30/6/2021

KIỂM TRA HÓA HỌC CHƯƠNG I

Image Exam
2020-08-18 13:19:14
ADMIN
Tên đề thi: KIỂM TRA HÓA HỌC CHƯƠNG I
Tác giả: ADMIN
Số lượng câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 01:20:00
Số điểm tối thiểu để vượt qua đề thi:
Tổng số điểm của đề thi: 51
Số lượt thi: 8
Lệ phí thi: Miễn phí
Bảng xếp hạng


Bình luận
Thêm bình luận của bạn
Nội dung

0 Bình luận

Xem thêm bình luận trước đó