THÔNG BÁO: IQUIZ SẼ MIỄN PHÍ TOÀN BỘ 100% HỌC, TẠO VÀ LÀM ĐỀ THI, FLASH CARD TỪ NAY TỚI 30/6/2021

[LỊCH SỬ] ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2020 MÔN LỊCH SỬ CỦA BỘ GD-ĐT NĂM 2020

Image Exam
2020-05-29 09:23:56
ADMIN
Tên đề thi: [LỊCH SỬ] ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2020 MÔN LỊCH SỬ CỦA BỘ GD-ĐT NĂM 2020
Tác giả: ADMIN
Số lượng câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 00:50:00
Số điểm tối thiểu để vượt qua đề thi: 30
Tổng số điểm của đề thi: 40
Số lượt thi: 21
Lệ phí thi: Miễn phí

Chú ý: Bạn phải tiến hành để làm đề thi này.

Bảng xếp hạng
User avatar
Nguyễn Trang
33
2020-07-22 09:12:21
User avatar
Diệu Linh
27
2020-05-29 12:36:00
User avatar
Thùy Dung Nguyễn
25
2020-05-30 20:23:32


Bình luận
Thêm bình luận của bạn
Nội dung

0 Bình luận

Xem thêm bình luận trước đó