THÔNG BÁO: IQUIZ SẼ MIỄN PHÍ TOÀN BỘ 100% HỌC, TẠO VÀ LÀM ĐỀ THI, FLASH CARD TỪ NAY TỚI 30/6/2021

[JLPT N3] ĐỀ THI CHÍNH THỨC 12/2013

Image Exam
2020-05-22 00:00:00
ADMIN
Tên đề thi: [JLPT N3] ĐỀ THI CHÍNH THỨC 12/2013
Tác giả: ADMIN
Số lượng câu hỏi: 74
Thời gian làm bài: 01:00:00
Số điểm tối thiểu để vượt qua đề thi: 0
Tổng số điểm của đề thi: 74
Số lượt thi: 2
Lệ phí thi: Miễn phí

Chú ý: Bạn phải tiến hành để làm đề thi này.

Bảng xếp hạng
User avatar
Tai Tran
10
2020-09-20 10:40:50


Bình luận
Thêm bình luận của bạn
Nội dung

0 Bình luận

Xem thêm bình luận trước đó