THÔNG BÁO: IQUIZ SẼ MIỄN PHÍ TOÀN BỘ 100% HỌC, TẠO VÀ LÀM ĐỀ THI, FLASH CARD TỪ NAY TỚI 30/6/2021

[JLPT N2] ĐỀ THI CHÍNH THỨC 12/2016

Image Exam
2020-05-21 00:00:00
ADMIN
Tên đề thi: [JLPT N2] ĐỀ THI CHÍNH THỨC 12/2016
Tác giả: ADMIN
Số lượng câu hỏi: 75
Thời gian làm bài: 01:00:00
Số điểm tối thiểu để vượt qua đề thi: 0
Tổng số điểm của đề thi: 75
Số lượt thi: 4
Lệ phí thi: Miễn phí

Chú ý: Bạn phải tiến hành để làm đề thi này.

Bảng xếp hạng
User avatar
Ngân Ngân
0
2020-11-12 15:45:13
User avatar
Như Nguyễn Thị Quỳnh
17
2023-10-26 00:03:42


Bình luận
Thêm bình luận của bạn
Nội dung

0 Bình luận

Xem thêm bình luận trước đó