THÔNG BÁO: IQUIZ SẼ MIỄN PHÍ TOÀN BỘ 100% HỌC, TẠO VÀ LÀM ĐỀ THI, FLASH CARD TỪ NAY TỚI 30/6/2021

[JLPT N2] ĐỀ THI CHÍNH THỨC 12/2013

Image Exam
2020-05-21 00:00:00
ADMIN
Tên đề thi: [JLPT N2] ĐỀ THI CHÍNH THỨC 12/2013
Tác giả: ADMIN
Số lượng câu hỏi: 75
Thời gian làm bài: 01:00:00
Số điểm tối thiểu để vượt qua đề thi: 0
Tổng số điểm của đề thi: 75
Số lượt thi: 20
Lệ phí thi: Miễn phí

Chú ý: Bạn phải tiến hành để làm đề thi này.

Bảng xếp hạng
User avatar
Tran nam
42
2021-10-06 20:33:21
User avatar
Võ Quỳnh Như
34
2021-08-17 16:01:46
User avatar
Như Nguyễn Thị Quỳnh
20
2023-10-25 23:49:29


Bình luận
Thêm bình luận của bạn
Nội dung

0 Bình luận

Xem thêm bình luận trước đó