THÔNG BÁO: IQUIZ SẼ MIỄN PHÍ TOÀN BỘ 100% HỌC, TẠO VÀ LÀM ĐỀ THI, FLASH CARD TỪ NAY TỚI 30/6/2021

[JLPT N1] ĐỀ THI CHÍNH THỨC 12/2016

Image Exam
2020-05-20 00:00:00
ADMIN
Tên đề thi: [JLPT N1] ĐỀ THI CHÍNH THỨC 12/2016
Tác giả: ADMIN
Số lượng câu hỏi: 65
Thời gian làm bài: 01:00:00
Số điểm tối thiểu để vượt qua đề thi: 0
Tổng số điểm của đề thi: 65
Số lượt thi: 5
Lệ phí thi: Miễn phí

Chú ý: Bạn phải tiến hành để làm đề thi này.

Bảng xếp hạng
User avatar
Nhất Đặng Trần
33
2020-05-26 20:11:16
User avatar
Duong Oix
16
2021-11-17 20:27:39
User avatar
Lê Khánh An
15
2022-06-27 22:03:52


Bình luận
Thêm bình luận của bạn
Nội dung

0 Bình luận

Xem thêm bình luận trước đó