THÔNG BÁO: IQUIZ SẼ MIỄN PHÍ TOÀN BỘ 100% HỌC, TẠO VÀ LÀM ĐỀ THI, FLASH CARD TỪ NAY TỚI 30/6/2021

[JLPT N1] ĐỀ THI CHÍNH THỨC 12/2011

Image Exam
2020-05-07 14:25:52
ADMIN
Tên đề thi: [JLPT N1] ĐỀ THI CHÍNH THỨC 12/2011
Tác giả: ADMIN
Số lượng câu hỏi: 71
Thời gian làm bài: Không giới hạn
Số điểm tối thiểu để vượt qua đề thi: 0
Tổng số điểm của đề thi: 71
Số lượt thi: 25
Lệ phí thi: Miễn phí

Chú ý: Bạn phải tiến hành để làm đề thi này.

Bảng xếp hạng
User avatar
Duong Oix
40
2021-11-13 04:58:19
User avatar
hàng Nhật chính hãng Mua hộ
25
2022-06-07 09:44:22
User avatar
covuasaigon
21
2022-04-27 15:12:18


Bình luận
Thêm bình luận của bạn
Nội dung

0 Bình luận

Xem thêm bình luận trước đó