THÔNG BÁO: IQUIZ SẼ MIỄN PHÍ TOÀN BỘ 100% HỌC, TẠO VÀ LÀM ĐỀ THI, FLASH CARD TỪ NAY TỚI 30/6/2021

[JLPT N1] ĐỀ THI CHÍNH THỨC 12/2010

Image Exam
2020-05-07 09:41:00
ADMIN
Tên đề thi: [JLPT N1] ĐỀ THI CHÍNH THỨC 12/2010
Tác giả: ADMIN
Số lượng câu hỏi: 72
Thời gian làm bài: Không giới hạn
Số điểm tối thiểu để vượt qua đề thi: 0
Tổng số điểm của đề thi: 72
Số lượt thi: 10
Lệ phí thi: Miễn phí

Chú ý: Bạn phải tiến hành để làm đề thi này.

Bảng xếp hạng
User avatar
hàng Nhật chính hãng Mua hộ
33
2022-06-23 12:34:48
User avatar
Duong Oix
22
2021-11-14 06:15:14


Bình luận
Thêm bình luận của bạn
Nội dung

0 Bình luận

Xem thêm bình luận trước đó