THÔNG BÁO: IQUIZ SẼ MIỄN PHÍ TOÀN BỘ 100% HỌC, TẠO VÀ LÀM ĐỀ THI, FLASH CARD TỪ NAY TỚI 30/6/2021

Quiz Kanji N2 #1

Image Exam
2020-01-13 08:06:14
ADMIN
Tên đề thi: Quiz Kanji N2 #1
Tác giả: ADMIN
Số lượng câu hỏi: 5
Thời gian làm bài: 00:05:00
Số điểm tối thiểu để vượt qua đề thi: 4
Tổng số điểm của đề thi: 5
Số lượt thi: 14
Lệ phí thi: Miễn phí

Chú ý: Bạn phải tiến hành để làm đề thi này.

Bảng xếp hạng
User avatar
Tường Vân
5
2020-02-06 10:30:53
User avatar
Hoàng Thị Dung
4
2020-03-08 10:42:51


Bình luận
Thêm bình luận của bạn
Nội dung

0 Bình luận

Xem thêm bình luận trước đó