THÔNG BÁO: IQUIZ SẼ MIỄN PHÍ TOÀN BỘ 100% HỌC, TẠO VÀ LÀM ĐỀ THI, FLASH CARD TỪ NAY TỚI 30/6/2021

Thi sát hạch lý thuyết lái xe online - Đề 15

Image Exam
2020-02-05 03:08:00
ADMIN
Tên đề thi: Thi sát hạch lý thuyết lái xe online - Đề 15
Tác giả: ADMIN
Số lượng câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 00:20:00
Số điểm tối thiểu để vượt qua đề thi: 27
Tổng số điểm của đề thi: 30
Số lượt thi: 46
Lệ phí thi: Miễn phí

Chú ý: Bạn phải tiến hành để làm đề thi này.

Bảng xếp hạng
User avatar
Thai Nguyen Hong
13
2021-04-24 19:59:56
User avatar
Nguyen Tan
0
2020-09-28 11:21:38
User avatar
yy CTVN
0
2020-09-25 19:50:32


Bình luận
Thêm bình luận của bạn
Nội dung

0 Bình luận

Xem thêm bình luận trước đó