THÔNG BÁO: IQUIZ SẼ MIỄN PHÍ TOÀN BỘ 100% HỌC, TẠO VÀ LÀM ĐỀ THI, FLASH CARD TỪ NAY TỚI 30/6/2021

Thi sát hạch lý thuyết lái xe online - Đề 7

Image Exam
2020-02-04 05:33:12
ADMIN
Tên đề thi: Thi sát hạch lý thuyết lái xe online - Đề 7
Tác giả: ADMIN
Số lượng câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 00:20:00
Số điểm tối thiểu để vượt qua đề thi: 27
Tổng số điểm của đề thi: 30
Số lượt thi: 2
Lệ phí thi: Miễn phí

Chú ý: Bạn phải tiến hành để làm đề thi này.

Bảng xếp hạng
User avatar
Nguyễn Hưng Doanh
1
2021-09-29 20:22:50
User avatar
yy CTVN
0
2020-09-25 17:07:22


Bình luận
Thêm bình luận của bạn
Nội dung

0 Bình luận

Xem thêm bình luận trước đó