THÔNG BÁO: IQUIZ SẼ MIỄN PHÍ TOÀN BỘ 100% HỌC, TẠO VÀ LÀM ĐỀ THI, FLASH CARD TỪ NAY TỚI 30/6/2021

Chuyên đề Tiếng Anh lớp 1

Image Exam
2021-11-22 14:07:07
ADMIN
Tên đề thi: Chuyên đề Tiếng Anh lớp 1
Tác giả: ADMIN
Số lượng câu hỏi: 4
Thời gian làm bài: Không giới hạn
Số điểm tối thiểu để vượt qua đề thi:
Tổng số điểm của đề thi: 8
Số lượt thi: 5
Lệ phí thi: Miễn phí
Bảng xếp hạng
User avatar
Trà Tô Ấn
4
2022-02-04 13:03:49
User avatar
Thanh Giang
4
2021-12-13 09:34:04
User avatar
kim Hao
0
2021-12-12 10:26:20


Bình luận
Thêm bình luận của bạn
Nội dung

0 Bình luận

Xem thêm bình luận trước đó