THÔNG BÁO: IQUIZ SẼ MIỄN PHÍ TOÀN BỘ 100% HỌC, TẠO VÀ LÀM ĐỀ THI, FLASH CARD TỪ NAY TỚI 30/6/2021

Chọn Odd one out

Image Exam
2021-11-22 14:06:36
ADMIN
Tên đề thi: Chọn Odd one out
Tác giả: ADMIN
Số lượng câu hỏi: 5
Thời gian làm bài: Không giới hạn
Số điểm tối thiểu để vượt qua đề thi:
Tổng số điểm của đề thi: 5
Số lượt thi: 7
Lệ phí thi: Miễn phí
Bảng xếp hạng
User avatar
Nhung Lưu Hoàng Hồng
4
2024-04-15 15:43:05
User avatar
Linh Phạm
4
2022-06-22 12:09:44


Bình luận
Thêm bình luận của bạn
Nội dung

0 Bình luận

Xem thêm bình luận trước đó