THÔNG BÁO: IQUIZ SẼ MIỄN PHÍ TOÀN BỘ 100% HỌC, TẠO VÀ LÀM ĐỀ THI, FLASH CARD TỪ NAY TỚI 30/6/2021

BOX EDIT_PKEN

Image Exam
2021-09-30 09:24:36
ADMIN
Tên đề thi: BOX EDIT_PKEN
Tác giả: ADMIN
Số lượng câu hỏi: 13
Thời gian làm bài: 15:00:00
Số điểm tối thiểu để vượt qua đề thi: 13
Tổng số điểm của đề thi: 13
Số lượt thi: 1
Lệ phí thi: Miễn phí
Bảng xếp hạng
User avatar
Nguyễn Hưng Doanh
0
2021-09-30 16:34:29


Bình luận
Thêm bình luận của bạn
Nội dung

0 Bình luận

Xem thêm bình luận trước đó