THÔNG BÁO: IQUIZ SẼ MIỄN PHÍ TOÀN BỘ 100% HỌC, TẠO VÀ LÀM ĐỀ THI, FLASH CARD TỪ NAY TỚI 30/6/2021

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa học kì 1 (đề số 1)

Image Exam
2020-11-16 16:43:41
ADMIN
Tên đề thi: Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa học kì 1 (đề số 1)
Tác giả: ADMIN
Số lượng câu hỏi: 33
Thời gian làm bài: 00:45:00
Số điểm tối thiểu để vượt qua đề thi: 30
Tổng số điểm của đề thi: 33
Số lượt thi: 34
Lệ phí thi: Miễn phí

Chú ý: Bạn phải tiến hành để làm đề thi này.

Bảng xếp hạng
User avatar
minh trang
30
2022-01-16 14:44:36
User avatar
Thanh Giang
30
2021-12-13 09:54:07
User avatar
Nguyễn Huy Việt Anh
29
2023-11-11 11:03:12


Bình luận
Thêm bình luận của bạn
Nội dung

0 Bình luận

Xem thêm bình luận trước đó