THÔNG BÁO: IQUIZ SẼ MIỄN PHÍ TOÀN BỘ 100% HỌC, TẠO VÀ LÀM ĐỀ THI, FLASH CARD TỪ NAY TỚI 30/6/2021

Past Continuous Quiz

Image Exam
2020-11-09 11:50:40
ADMIN
Tên đề thi: Past Continuous Quiz
Tác giả: ADMIN
Số lượng câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: Không giới hạn
Số điểm tối thiểu để vượt qua đề thi: 0
Tổng số điểm của đề thi: 10
Số lượt thi: 17
Lệ phí thi: Miễn phí

Chú ý: Bạn phải tiến hành để làm đề thi này.

Bảng xếp hạng
User avatar
Thi Chi VI
0
2022-02-22 18:58:25
User avatar
Đỗ Hữu Chỉnh
6
2021-10-22 20:29:53
User avatar
Duyên Nguyễn
5
2021-11-17 09:24:40


Bình luận
Thêm bình luận của bạn
Nội dung

0 Bình luận

Xem thêm bình luận trước đó