THÔNG BÁO: IQUIZ SẼ MIỄN PHÍ TOÀN BỘ 100% HỌC, TẠO VÀ LÀM ĐỀ THI, FLASH CARD TỪ NAY TỚI 30/6/2021

[JLPT N2] ĐỀ THI CHÍNH THỨC 07/2010

Image Exam
2020-05-07 11:16:38
ADMIN
Tên đề thi: [JLPT N2] ĐỀ THI CHÍNH THỨC 07/2010
Tác giả: ADMIN
Số lượng câu hỏi: 3
Thời gian làm bài: Không giới hạn
Số điểm tối thiểu để vượt qua đề thi: 0
Tổng số điểm của đề thi: 3
Số lượt thi: 1
Lệ phí thi: Miễn phí

Chú ý: Bạn phải tiến hành để làm đề thi này.

Bảng xếp hạng


Bình luận
Thêm bình luận của bạn
Nội dung

0 Bình luận

Xem thêm bình luận trước đó