THÔNG BÁO: IQUIZ SẼ MIỄN PHÍ TOÀN BỘ 100% HỌC, TẠO VÀ LÀM ĐỀ THI, FLASH CARD TỪ NAY TỚI 30/6/2021

ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 1 NĂM HỌC 2019 - 2020 Môn: VẬT LÝ

Image Exam
2020-01-16 02:28:45
ADMIN
Tên đề thi: ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 1 NĂM HỌC 2019 - 2020 Môn: VẬT LÝ
Tác giả: ADMIN
Số lượng câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 00:50:00
Số điểm tối thiểu để vượt qua đề thi: 35
Tổng số điểm của đề thi: 40
Số lượt thi: 11
Lệ phí thi: Miễn phí

Chú ý: Bạn phải tiến hành để làm đề thi này.

Bảng xếp hạng
User avatar
Trần Thành Công
0
2020-02-13 06:43:46


Bình luận
Thêm bình luận của bạn
Nội dung

0 Bình luận

Xem thêm bình luận trước đó