THÔNG BÁO: IQUIZ SẼ MIỄN PHÍ TOÀN BỘ 100% HỌC, TẠO VÀ LÀM ĐỀ THI, FLASH CARD TỪ NAY TỚI 30/6/2021

JLPT N1 - QUIZ KANJI #4

Image Exam
2020-02-18 02:35:24
ADMIN
Tên đề thi: JLPT N1 - QUIZ KANJI #4
Tác giả: ADMIN
Số lượng câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 00:10:00
Số điểm tối thiểu để vượt qua đề thi: 8
Tổng số điểm của đề thi: 10
Số lượt thi: 2
Lệ phí thi: Miễn phí

Chú ý: Bạn phải tiến hành để làm đề thi này.

Bảng xếp hạng
User avatar
Nhung Thoai
0
2021-03-17 22:38:33


Bình luận
Thêm bình luận của bạn
Nội dung

0 Bình luận

Xem thêm bình luận trước đó