THÔNG BÁO: IQUIZ SẼ MIỄN PHÍ TOÀN BỘ 100% HỌC, TẠO VÀ LÀM ĐỀ THI, FLASH CARD TỪ NAY TỚI 30/6/2021

JLPT N1 - QUIZ GRAMMAR #8

Image Exam
2020-02-17 08:36:28
ADMIN
Tên đề thi: JLPT N1 - QUIZ GRAMMAR #8
Tác giả: ADMIN
Số lượng câu hỏi: 5
Thời gian làm bài: 00:05:00
Số điểm tối thiểu để vượt qua đề thi: 4
Tổng số điểm của đề thi: 5
Số lượt thi: 1
Lệ phí thi: Miễn phí

Chú ý: Bạn phải tiến hành để làm đề thi này.

Bảng xếp hạng
User avatar
Thao Pham
1
2020-03-23 23:02:44


Bình luận
Thêm bình luận của bạn
Nội dung

0 Bình luận

Xem thêm bình luận trước đó